Tuesday, November 13, 2007

My 'get out of jail free' note or the letter that explains I can't do anything on the nights I have social orientation classes

Geachte Heer of Mevrouw,

Mevrouw/Mijnheer ............................ volgt van 05/11/2007 t.e.m. 04/12/2007 een cursus Maatschappelijke Orientatie op het Stedelijk Onthaalbureau voor Nieuwkomers PINA.
Deze cursus vindt plaats op maandag-en dinsdagvond van 18u30 tot 21u30.
Gelieve hiermee rekening te houden bij het maken van afspaken.

Met vriendelijke groeten,

2 comments:

Jason W said...

Diane, it's not very nice to make fun of a people by punching random buttons down on your computer and pretending you're speaking a language.

Di Mackey said...

Turkish was simpler ... evet?